Smith Donkey Squat

#489 - Smith Donkey Squat
- Muskelgruppen: Oberschenkel
Smith Donkey Squat Tytax